pátek 1. září 2017

Nabídka kroužků

Pro prvňáky budou pravděpodobně - dle zájmu - nabídnuty tyto kroužky:

Atletika – Mgr. Eva Kopcová, úterý 13.25-14.25, 500 Kč/10 měsíců, začíná 12.9. 

Šachy – Ing.Petr Záruba, čtvrtek 12.00-13.30, 150-200 Kč/měs., od října

Keramika – Jana Kovářová, 15.00 – 16.00, den bude upřesněn, mimo pátek

Pohybové aktivity- Kateřina Laníková, 15.00-16.00, den bude upřesněn, mimo pátek

Tvořivé ručičky – Danuše Ševčíková, 15.00-16.00, den bude upřesněn, mimo pátek

Hra na klavír – čtvrtek dle individuální domluvy, 400 Kč/měs.

Sborový zpěv - Mgr. Eliška Wyková


Všechny kroužky jou placené. Ceny budou stanoveny v příštím týdnu. Promyslete s dětma zájem, do deníčku zakroužkujte svůj předběžný výběr. Na základě těchto informací dodám přihlášky.

Žádné komentáře: