pátek 27. ledna 2017

Upozornění pro strávníky


Prosím, věnujte pozornost následujícímu oznámení. Vstupuje v platnost od 1. 2. 2017.
Všechny odhlášky provádějte pouze paní Meyerové.
Odhlašování jídla

Jídlo se odhlašuje den předem, nejpozději do 13:30 hod. Odhlášku lze provést telefonicky na čísle 775881255 u paní sekretářky Moniky Meyerové nebo emailem na adrese monika.meyerova@liskovec.cz. Oběd je také možné odhlásit ráno v den odhlášky,
od 7:00 - 7:10 hod.
Poslední den v měsíci již nelze odhlášku provést.


Problematika školního stravování žáka během jeho nepřítomnosti ve škole:
Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.
První den absence žáka mohou rodiče neodhlášené jídlo odebrat do jídlonosiče.
Na další dny absence žáka musí rodiče jídlo odhlásit.
Podle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. lze strávníkovi v prvním dni jeho neplánované nepřítomnosti ve škole poskytnout jídlo v rámci školního stravování. Od druhého dne nepřítomnosti ve škole se už nejedná o školní stravování a bude po strávníkovi požadovaná částka za toto neodhlášené jídlo, včetně dalších provozních nákladů připadajících na zhotovení jídla.
Jestliže si tedy strávník od druhého dne nepřítomnosti ve škole jídlo neodhlásí, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována úhrada věcných a režijních nákladů – což činí 24,- Kč pro všechny strávníky – tato částka je kalkulována jídelnou odkud obědy dovážíme.

Žádné komentáře: