pondělí 16. ledna 2017

Písemné práce

18. 1. - písemná práce z ČJ
synonyma, opozita, řazení podle abecedy, vyjmenovaná slova, znělé a neznělé souhlásky, i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, příbuzná slova, kořen slova

20. 1. PRV - Svět kolem nás, lidské výtvory, Země, podmínky života na Zemi

24. 1. - M
násobení, dělení, přednost operací, písemné sčítání a odčítání, zápis čísla v desítkové soustavě, slovní úlohy, šipkové rovnice, sčítací trojúhelníky, rámování a rýsování čtyřúhelníku, měření úseček

Žádné komentáře: