úterý 13. ledna 2015

Recitační soutěž

Vybraní žáci naší školy se každoročně účastní soutěže v recitaci básní. Proto si i my ve třídě budeme každý rok pořádat třídní kolo soutěže. 3 nejlepší recitátoři postoupí do školního kola, tam se bude vybírat pro kolo oblastní.
Žáci mají za úkol naučit se zpaměti báseň o nejméně 12 verších (obvykle 3 sloky). Letos ještě budou potřebovat Vaši pomoc. Vybírat můžete z vlastních knih nebo lze vybrat z listu, který jsem dnes dětem rozdala.
Třídní kolo soutěže proběhne 28. ledna.

Žádné komentáře: