středa 13. března 2019

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik (bazén 11.ZŠ ve Frýdku)
Bude zahájen ve středu 24.4. 2019. Bude probíhat každou středu až do 26.6. 2019 (10 lekcí po 2 vyuč. hodiny). Sváteční květnové středy budou nahrazeny v pondělí 29.4. a 6.5.2019. Žáci dostanou nový rozvrh, který začne platit od pondělí 22.4.2019 do konce školního roku.
K zahájení plaveckého výcviku je nutný posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem a informace o zpracování osobních údajů. Oba formuláře žáci obdrží ve škole.
Kopii posudku lékaře je nutné mi odevzdat nejpozději do 12. 4. 2019. Posudek pak můžete dále využít např. pro letní tábor.
Věnujte, prosím, pozornost dolní části posudku, kde musíte potvrdit svým podpisem souhlas s údaji.
Děti, které budou ze zdrav. důvodů osvobozeny z plavání (na základě vyjádření lékaře), budou zařazeny do výuky v jiné třídě a nebudou klasifikovány ve 3. čtvrtletí z TV (plavecký výcvik je povinnou součástí osnov TV).
Děti, které nebudou moci plavat, např. nachlazené, po nemoci, musí předložit písemnou omluvenku od rodičů a také budou zařazeny do výuky v jiné třídě. Nebo po dohodě a s písemnou omluvenkou mohou v doprovodu dospělého po skončení 2. vyuč. hodiny odejít domů.
Pokud se dítě do školy dostaví nachlazené, učitel může rozhodnout, že se dítě plaveckého výcviku nezúčastní a zůstane ve škole v jiné třídě s náhradním programem.
Odjezd od školy každou středu v 9:40, návrat kolem 12:30 hod. Děti si na plavání vezmou plavky, ručník, hřeben, sprch. gel nebo mýdlo a svačinu. Nedávejte šampony, hlavu si umývat nebudou. Vše ponesou v batůžku. Aktovky s učením zůstanou ve škole.
Dívky s dlouhými vlasy musí mít vlasy pevně sepnuté nebo nosit plaveckou čepici (nejlépe obojí😃). Kursovné platí škola, doprava je hrazena z dotace.

pátek 1. března 2019

Popis zvířete

V posledních dvou školních týdnech jsme pracovali na popisu zvířete. Děti si vybraly skupinku podle své chuti, tvořily nejprve myšlenkové mapy, pracovaly s údaji v odborných textech, malovaly, tvořily věty ústně a pak i písemně a na závěr prezentovaly. Myslím, že se mají čím pochlubit.Fotky

Krabička od vajíček do M

Prosím, pošlete dětem do školy papírovou krabici od 10 vajíček. Budeme pomoci ní procvičovat násobilku. Také jsme začali používat tabulku násobků. Pro práci doma ji můžete dětem stáhnout třeba zde:

http://bomerova.cz/sites/default/files/EB_tabulka_nasobku.pdf

Divadlo Český Těšín

Ve středu 6. 3. 2019 jedeme na divadelní představení „Sněhurka“ .
Odjezd autobusu od školy v 9 hod. (děti se budou učit 1. vyuč. hodinu  - matematiku, aktovky si nechají ve škole), předpokládaný návrat v 12.30 hodin.                                     
Pedagogický doprovod: třídní učitelka                                                                                                         
 Cena 120 Kč zahrnuje vstupné a zálohu na dopravu. Prosím o podpis souhlasu a zaslání částky.

pátek 8. února 2019

Lyžařský kurz

Vzhledem k tomu, že téměř polovina dětí v příštím týdnu bude odjíždět na výcvik, nebudu zadávat domácí úkoly.😃

Loutnička

V pátek 15.2. si uděláme třídní kolo pěvecké soutěže Loutnička.
Děti si mají připravit 1 lidovou píseň, do školního kola postupují 3 žáci, školní kolo proběhne 28.2. ve 13.15 hodin.

středa 6. února 2019

Opětovné poučení žáků

V pondělí byli žáci opětovně poučeni způsobu používání mobilních telefonů.

Školní řád str. 5. : Mobilní telefony jsou v hodině vypnuty.
                 str. 11. : Zákaz pořizování audio a video záznamů a fotografií ve škole a na školních akcích. Výjimku uděluje zodpovědný zaměstnanec školy.

V naší třídě nejsou žádné problémy. Nicméně opakování neuškodí.